besparing en subsidie

 

 

Aqua Energy
Solaire Warmwaterapparatuur

Amsteldijk-Noord 30-31
1422 XW Uithoorn

Tel 0297 562539
Fax 0297 530994

Email: info@aqua-energy.nl

 

 

 

CenterNovem
SenterNovem voor het aanvragen subsidie Duurzame warmte voor bestaande woningen in Nederland

 

Besparing en subsidie

De kosten
Voor een complete zonneboilerinstallatie bedragen de kosten inclusief installatiekosten en btw tussen de € 2500,- en € 3000,- (prijspeil 2008). Met wat goede instructie is het ook mogelijk om zelf uw zonneboiler te plaatsen en zo op uw plaatsingskosten te besparen.

Hoe werkt de subsidie van de overheid?
Zelf zonneboilers plaatsenDe regeling Duurzame Warmte loopt in principe tot en met 2011. De hoogte van de subsidies wordt elk jaar vastgesteld rond augustus voor een bepaalde periode. De huidige subsidiebedragen gelden tot 31 december 2009. Voor de aanschaf van kleine zonneboilers met een collectoroppervlak t/m 6 m2 bedraagt de subsidie 200 euro per GigaJoule. Voor zonneboilers met een oppervlak groter dan 6 m2 bedraagt de subsidie nu 125 euro per GJ. Voor de meest gangbare kleine zonneboiler met een collectoroppervlak van 3,5 m2 betekent dit een subsidie van 700 euro.

Homepage VROM

Meer informatie over zonne-energie en subsidie vindt u ook op de website van het Ministerie van VROM Zonne-energie Vraag en antwoord

Vooraf of achteraf subsidie aanvragen bij SenterNovem
Een energiesubsidie van de overheid - Ministerie van VROM - vraagt u aan bij SenterNovem in Zwolle. Dit kan zowel voor de aanschaf van een apparaat, als achteraf, dus nadat u de installatie al heeft betaald. Voor het aanvragen van subsidie volgt u het stappenplan dat te vinden is op de website van SenterNovem. Op de site kunt u verder allerlei informatie lezen en formulieren downloaden. Bedrijven en particulieren kunnen ook digitaal subsidie aanvragen. Binnen 16 weken is uw aanvraag afgehandeld en de eventuele subsidie op uw rekening gestort. Link naar website SenterNovem voor het aanvragen van subsidie.

In België heb je recht op subsidies naargelang je gemeente, provincie en intercommunale. Daarnaast geldt er een belastingsvermindering van 40% met een maximum van € 3380,-.

Meer over energiebesparing
De jaarlijkse besparing van een standaard systeem met vlakkeplaat collector bedraagt 150 tot 350 kubieke meter aardgas bij een collektor-oppervlak van ongeveer 2,5 tot 3,5 vierkante meter (+/-3,6 tot 4.2GJ). De besparing is afhankelijk van het tapwaterverbruik. Voor een gemiddeld huishouden tot vier personen scheelt dat ongeveer de helft van het verbruikte gas voor het verwarmen van het tapwater. Dat levert een jaarlijkse besparing op van zo’n €200. De jaarlijkse elektriciteitsbesparing ten opzichte van een elektrische boiler bedraagt ongeveer 1300 kWh en dit levert een financiële besparing op van zo`n € 260,- (alle bedragen zijn prijspeil 2009).

 

Vlakke plaat zonnecollector

Een vacuümbuis systeem heeft in de winter een wat hoger rendement dan een vlakkeplaat collector, omdat deze beter met diffuus licht kan omgaan. Hierdoor kun je een vacuumbuis systeem ook gebruiken voor CV verwarmiing. Wanneer een systeem met vacuümbuizen wordt gebruikt voor tapwater en cv verwarming is er in de zomer veel warmtecapaciteit over. Die is niet eenvoudig op te slaan, waardoor het rendement van zo'n systeem iets lager uitvalt dan het rendement van de buizen zelf beloven. De prijs van een vacuumbuis/heatpipe systeem is zo'n 1,5 tot 3 maal hoger dan van een vlakkeplaat systeem afhankelijk van het merk van de buizen. Er wordt ook meer subsidie voor gegeven, omdat de opbrengst in GJ hoger is.

 

    Copyright © 2009 Aqua Energie. Alle rechten voorbehouden