bouwvergunning

 

 

Aqua Energy
Solaire Warmwaterapparatuur

Amsteldijk-Noord 30-31
1422 XW Uithoorn

Tel 0297 562539
Fax 0297 530994

Email: info@aqua-energy.nl

 

 

 

Bouwvergunning

Heb ik een vergunning nodig om een zonneboiler of zonnepaneel te plaatsen?

Nederland
Op 1 januari 2003 is in Nederland de nieuwe Woningwet in werking getreden. De daarbij behorende AMvB (Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken) is daarmee ook van kracht geworden.

Om te controleren of u een bouwvergunning nodig heeft kunt u gebruik maken van de module 'Bouwvergunningen on line'. Let op: klik op onderdeel 'veel voorkomende bouwwerken en verbouwingen'.

Ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet u toch rekening houden met een aantal zaken:

  • Mogelijk heeft u andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een milieuvergunning, een kapvergunning of een sloopvergunning. Neem daarom altijd contact op met uw gemeente voordat u begint met bouwen.
  • U moet controleren of uw bouwplannen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Uw bouwadviseur kan u hier meer over vertellen.
  • Als u bouwt in de buurt van water of een dijk, gelden er mogelijk andere voorwaarden. Neem in dit geval contact op met het waterschap waar u onder valt, dus niet met de gemeente.
  • Hou met uw bouwplannen ook rekening met de buren. Het is verstandig om vooraf met uw buren te overleggen

België
In het Vlaams Gewest heb je geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnecellen op een plat dak of van max. 20% van de oppervlakte van een schuin dak.


 

Op het dak tillen van dragers

Dragers in positie zetten

Dragers aan elkaar schroeven

 

 

    Copyright © 2009 Aqua Energie. Alle rechten voorbehouden